Tin quốc tế ngày 12/9

Tin quốc tế ngày 12/9

Với 119 phiếu thuận và 8 phiếu chống, hôm 10/9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết cho phép thượng cờ Palestine tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), mở đường cho Palestine trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức này.