Tiểu đoàn CSCĐ Phú Quốc

Một ngày tại Tiểu đoàn CSCĐ trên "đảo ngọc"

Kế thừa những thành tích, kinh nghiệm chiến đấu, trưởng thành của Đội đặc nhiệm số 2 và để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tháng 6/2019, Tiểu đoàn CSCĐ, Đặc nhiệm (Tiểu đoàn 5) thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ được thành lập, đóng quân tại xã Cửa Cạn (huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).


Tiểu đoàn CSCĐ Phú Quốc giúp người dân tránh giông lốc, triều cường

CBCS Tiểu đoàn CSCĐ, Đặc nhiệm đã hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc di tản, tránh mưa giông, triều cường...