Thượng úy Nguyễn Tứ Thiên

Công an TP Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện

395 đơn vị máu được cán bộ chiến sĩ Công an TP Cần Thơ, hiến máu tình nguyện cung cấp cho các bệnh viện trên địa bàn.