Thượng đỉnh EU - Tây Balkan

Thông điệp mạnh mẽ từ Thượng đỉnh EU - Tây Balkan

Vì một châu Âu hòa bình, ổn định và thống nhất là chủ đề xuyên suốt được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia vùng Tây Balkan hôm 6/5.