Thủ tướng Suga Yoshihide

Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt – Nhật hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

Thủ tướng Suga đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt – Nhật và và Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật – Việt, góp phần thúc đẩy giao lưu, tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên.