Thông tư số 34/2014/TT-BCA

Thông tư quy định các biểu mẫu xử phạt thuộc thẩm quyền của CAND

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BCA quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND.