Thiếu tướng Tống Mạnh Cjhinh

Đại hội Đoàn Thanh niên Bệnh viện 30-4

Chiều 8-5, trên 200 đại biểu đại diện cho Đoàn viên thanh niên Bệnh viện (BV) 30-4 đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên BV (nhiệm kỳ 2017-2019).