Thiếu tướng Bùi Nam Hà

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Nam Hà từ trần

Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Thanh tra Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh và gia đình thương tiếc báo tin: