Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang cùng 4 cộng sự hầu tòa

Do vi phạm pháp luật về đất đai khi thực thi nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một dự án đô thị ở phố biển Nha Trang nên 5 cán bộ từ phường đến thành phố đã phải vào vòng tố tụng hình sự.