Thiên Lộc

Thành công trên cơ sở phát huy sức mạnh văn hoá doanh nghiệp

Thành lập năm 2009, từ sự sáp nhập của ba đội xây lắp độc lập, đến nay Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng Thiên Lộc đã trở thành một trong những thương hiệu mạnh của lĩnh vực bất động sản.

Kết luận nhiều dấu hiệu vi phạm tại công ty đa cấp Thiên Lộc

Ngày 18-8, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã có thông báo kết quả kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp tại Công ty cổ phần nhượng quyền Thiên Lộc sau 5 tháng kiểm tra. Theo đó, nhiều vi phạm đã được phát hiện.