Thí điểm hợp nhất

Thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng cấp tỉnh tại 10 địa phương

10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm: Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang sẽ thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng UBND, Văn phòng HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội.