Thêm 2 cán bộ

Hà Nội đình chỉ thêm 2 cán bộ để lọt bệnh nhân COVID-19 từ khu cách ly

Hai cán bộ Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ vừa bị tạm đình chỉ công tác 10 ngày do có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 là du học sinh từ Mỹ về bị bỏ lọt trong quá trình cách ly.