Thào Xuân Sùng

Ông Thào Xuân Sùng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam

Ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam đã được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Hội nghị toàn quốc về công tác dân vận sẽ đề cập nhiều nội dung quan trọng

Chiều 25-5, Ban Dân vận Trung ương đã có buổi gặp mặt báo chí nhân dịp tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác dân vận, diễn ra tại Hà Nội, vào ngày 27-5.