Thanh Thanh Hiền

Xuân Hinh vào vai Osin trong ‘Xuân Phát tài 5’

“Gặp nhau cuối năm – Xuân Phát tài 5” tổ chức một đêm duy nhất 20h ngày 10/1/2015 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội và được ghi hình, phát hành DVD/VCD trong cả nước.