Thạc sĩ Nguyễn Nguyên

Tìm giải pháp phát triển xuất bản và phát hành sách điện tử

Phát triển cùng với những tiện ích vượt trội nhờ công nghệ, sách điện tử đang dần mở ra một con đường mới cho ngành xuất bản.