Tập đoàn Lộc Trời

Công bố xuất khẩu lô hàng gạo thơm sang Châu Âu theo hiệp định EVFTA

Ngày 22/9, tại An Giang, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Lễ công bố xuất khẩu lô hàng gạo thơm của Tập đoàn Lộc Trời sang Châu Âu theo hiệp định EVFTA.