Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản

Kết quả SXKD tháng 4 của TKV tiếp tục bứt phá

Tháng 4 là tháng thứ 3 liên tiếp trong năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản (TKV) đạt sản lượng khai thác gần 4 triệu tấn/tháng. TKV đặt mục tiêu sản xuất tối thiểu 3,8 triệu tấn, phấn đấu tiếp tục đạt 4 triệu tấn vào tháng 5.

TKV có nhiều giải pháp hay đảm bảo chính sách an sinh cho người lao động

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, điều kiện sản xuất ngày một khó khăn nhưng năm 2018, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản (TKV) đã đạt nhiều thành tựu, trong đó có những thành tựu thực sự ấn tượng như: