Tạp chí Công an nhân dân

Ngày hội thể thao của 4 đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị CAND

Ngày 29-3, các tổ chức đoàn thể Báo Công an nhân dân (X21), Nhà xuất bản Công an nhân dân (X19), Tạp chí Công an nhân dân (X24) phối hợp với Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (X31) tổ chức Hội thi thể thao – Văn nghệ lần thứ III tại trụ sở 92 Nguyễn Du, Hà Nội.