Sử học Việt Nam

GS Hà Văn Tấn - một trong “tứ trụ” Sử học Việt Nam qua đời

Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hà Văn Tấn vừa qua đời tối 27-11 tại Hà Nội, hưởng thọ 82 tuổi. Ông là một trong "tứ trụ" của nền sử học Việt Nam hiện đại cùng với các GS Đinh Xuân Lâm, GS Phan Huy Lê, GS Trần Quốc Vượng.