Sông Tranh 2

Lũ uy hiếp Quảng Nam trong khi thủy điện tiếp tục xả lũ

Đến sáng nay, nước trên các sông tại Quảng Nam tiếp tục lên nhanh, nhiều địa phương vùng hạ du bị chia cắt. Trong khi đó, các thủy điện vẫn xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập.