Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh

Kiểm điểm nhiều cán bộ Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ - Giáo dục tư vấn, Trung tâm Hỗ trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh) dâm ô nhiều trẻ em tại trung tâm, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cho biết Sở đã yêu cầu những cán bộ, công chức, viên chức liên quan kiểm điểm.

TP Hồ Chí Minh tập trung chăm lo Tết cho người nghèo

Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh cho biết đã trình UBND thành phố đề xuất dành khoảng 1.300 tỷ đồng từ ngân sách để chăm lo cho người có công, người nghèo, diện chính sách, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.