Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước

Khai man thành tích, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ bị thu hồi Huân chương1

Ngày 10-6, tin từ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Văn Vân - Giám đốc và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh và ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở này.