Sở Giao thông – Vận tải Hà Nội

Hạn chế xe máy trong khi đô thị vẫn bị “nén” sẽ không hiệu quả

Nhìn vào mạng lưới giao thông công cộng (GTCC) của Hà Nội hiện nay, có thể thấy rõ sự thiếu đồng bộ, gắn kết giữa giao thông công cộng và xây dựng đô thị.

Xử lý các điểm trông giữ phương tiện vi phạm, lập lại trật tự đô thị

Bãi đỗ xe sử dụng quá diện tích, thu tiền quá giá quy định, vi phạm các quy định trong nội dung giấy phép được Sở Giao thông vận tải (GTVT) cấp, hoặc hoạt động không phép… từ lâu đã gây bức xúc trong dư luận nhân dân Thủ đô. Để chấn chỉnh các bãi đỗ xe hoạt động sai phép, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm.