Smart City Summit

Hơn 500 đại biểu dự hội nghị quốc tế Thành phố thông minh 2019

Ngày 23-10, UBND TP Đà Nẵng và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) đã tổ chức hội nghị quốc tế Thành phố thông minh 2019 (Smart City Summit 2019). 

Smart City Summit expected to help Hanoi choose suitable steps

The freshly-ended Asian-Oceanian Computing Industry Organisation (ASOCIO) Smart City Summit 2018 was expected to help Hanoi choose suitable measures and steps to improve living conditions for its residents and promote the city’s growth and socio-economic development, said Chairman of the municipal People’s Committee Nguyen Duc Chung.