Sắp xếp đơn vị hành chính

Làm rõ thuận lợi, khó khăn khi sắp xếp 4 huyện tại Cao Bằng

Chiều 10-2, tiếp tục chương trình làm việc tại Phiên họp thứ 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Biểu quyết thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính 8 tỉnh

100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự đã biểu quyết tán thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 08 tỉnh gồm Bắc Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Phú Yên và Bình Thuận.