SNG

Ukraine nêu lý do rút khỏi thỏa thuận về tiêu chuẩn vũ khí với SNG

Ukraine hôm 17-4 đã ra quyết định vô hiệu thỏa thuận năm 1995 giữa Ukraine và các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) về tiêu chuẩn vũ khí, khí tài quân sự và chuyển sang các tiêu chuẩn mới.