Rằm tháng 9 AL

Đợt triều cường Rằm tháng Chín có thể đạt đỉnh gần 2 m

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ, mực nước đỉnh triều trên các sông rạch đang tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng Chín Âm lịch.