Quảng Trị diễn tập phòng chống thiên tai bão lụt

Hơn 600 người diễn tập phòng chống lụt bão

Ngày 12-9, tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, bão lụt với quy mô lớn. Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ban ngành chức năng và hơn 600 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tham gia diễn tập.