Quản lý bệnh viện

Khai mạc Hội nghị quản lý bệnh viện Châu Á lần thứ 18

Trong 2 ngày 11 và 12/9, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Quản lý Bệnh viện Châu Á lần thứ 18.