Quân giải phóng miền Nam

Khánh thành Khu Di tích Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Ngày 22-3, tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ khánh thành Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Khu Di tích Tà Thiết, ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh) và tổ chức họp mặt truyền thống 2 tỉnh Bình Phước, Bình Dương nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2019).