Places We Love

Thế giới tắt đèn trong Giờ Trái đất 2016

Ngày hôm qua 19-3, hàng triệu người trên các thành phố tại 178 nước và vùng lãnh thổ đã tắt đèn từ 20h30 đến 21h30 (giờ Việt Nam) để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016.