Phương Tây cấp vũ khí cho Ukraina

Ukraina hợp tác với Mỹ sản xuất nhiều loại vũ khí “khủng”1

Ukraina sẽ hợp tác sâu rộng với Mỹ trong lĩnh vực công nghiệp quân sự để cùng sản xuất vũ khí sát thương, Đại sứ Ukraina Valeriy Chalyi hiện đang công tác tại Washington Đài truyền hình Ukraina biết vào 6-7.