Phòng bệnh xuống cấp

Bệnh viện Bạch Mai xin lỗi người bệnh

Thay mặt lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Ngọc Hiền đã xin lỗi lãnh đạo Bộ Y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân và nghiêm túc nhận khuyết điểm đã để xảy ra tình trạng phòng bệnh xuống cấp, khiến bệnh nhân và người nhà bức xúc.