Phát hiện 145.000 khẩu trang

Cần Thơ triển khai các biện phòng chống dịch COVID-19

Ngành y tế phối hợp với Sở Công thương và Cục quản lý thị trường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩu trang, phát hiện 145.000 khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.