Phấn đấu tăng trưởng

Thủ tướng: Chính phủ phấn đấu tăng trưởng 4% trong năm nay

Thủ tướng nhấn mạnh, thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao nhất có thể và Chính phủ phấn đấu tăng trưởng đạt 4%.

Phấn đấu tăng trưởng 6,5% trong năm 2016

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ: Thủ tướng vừa có Chỉ thị yêu cầu các các Bộ, ngành trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, phấn đấu đạt tăng trưởng GDP ở mức 6,5%.