Phạm Tường Thi

Bắt khẩn cấp Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, lợi dụng Quyết định 63 của Chính phủ, Nhân đã vay vốn hưởng lợi từ lãi suất ưu đãi với số tiền trên 60 tỷ đồng.