Phải đủ trang bị phòng hộ

Chỉ thực hiện gây mê, đặt nội khí quản khi nhân viên y tế đã trang bị đầy đủ phòng hộ

Để phòng chống lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế, các kỹ thuật điều trị, chăm sóc người bệnh có tạo ra các hạt khí dung như gây mê, đặt nội khí quản… có nguy cơ lây nhiễm cao, yêu cầu người hành nghề tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn; chỉ thực hiện khi đã trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ chuyên dùng.