Phải đảm bảo an toàn

Bệnh nhân 91 cần ít nhất 2 tuần để phục hồi thể trạng

Tới chiều nay 22/6, bệnh nhân phi công người Anh tri giác tỉnh hoàn toàn, sức cơ hồi phục tốt, chỉ còn yếu nhẹ hai chân, phổi cải thiện trên 85%, đã ngưng ô xy, thở khí phòng và tự ăn uống trên giường bệnh.