PGS.TS Bạch Thành Định

Ra mắt Hội đồng lý luận Công an TP Hà Nội

Chiều 23-11, được sự đồng ý của Bộ Công an và UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố quyết định và ra mắt Hội đồng lý luận Công an thành phố.