Oxfarm

Việt Nam là một trong những quốc gia có luật bình đẳng giới tiến bộ nhất Châu Á

Theo Giám đốc quốc gia, tổ chức Oxfam tại Việt Nam Babeth Ngọc Hân Lefur, Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF) tổ chức tại Hà Nội từ 11 đến 13 tháng 9 là cơ hội để các quốc gia có thể học hỏi những thành công và thách thức của Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ.