Opal Boulevard

Tập đoàn Đất Xanh tiếp tục tăng trưởng bình quân gần 50%/năm

Theo báo cáo tài chính quý 4/2019, Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) công bố tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 1.217 tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm 2018; đạt 101,4% kế hoạch 1.200 tỷ đồng lợi nhuận do ĐHĐCĐ đề ra. Như vậy, DXG tiếp tục duy trì được chuỗi tăng trưởng “thần kỳ” với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 48,6%.