Norodom Sihamoni

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến Quốc vương Campuchia

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni nhấn mạnh sẽ tiếp tục con đường đúng đắn của Cố Quốc vương Norodom Sihanouk vun đắp cho tình đoàn kết vĩ đại, quan hệ hữu nghị trong sáng, sự hợp tác tốt đẹp và đời đời bền vững giữa hai dân tộc anh em Campuchia và Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia trong hai ngày 23 và 24/12/2014.