Nhã nhạc Cung đình Huế

“Của tin còn một chút này”…

Sau 15 năm mới có dịp trở lại Huế, tôi lại tìm đến gia đình nghệ nhân Lữ Hữu Viên (nghệ danh Viên Minh) - con trai của nghệ nhân Lữ Hữu Thi - người có lần tôi đã viết bài chân dung về người nghệ nhân cuối cùng trong ban nhạc lễ cung đình Huế.