Nguyễn Doãn Khánh

Đại biểu Quốc hội phản ứng hành động vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc tại Biển Đông

“Cử tri gửi gắm và rất muốn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có phản ứng mạnh mẽ về vấn đề Biển Đông. Tôi đã đề nghị vấn đề này ra Quốc hội và kết quả là Quốc hội đã bố trí thời gian họp riêng để nghe báo cáo về tình hình Biển Đông” – đại biểu Nguyễn Anh Sơn, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chia sẻ.