Nguyễn Văn Công Em

Dùng mạng xã hội để xuyên tạc, kích động, chống phá Nhà nước

Nguyễn Văn Công Em đã sử dụng 5 tài khoản Facebook kích động biểu tình vào thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên…