Nguyễn Tử Quảng

Tập đoàn BKAV ra mắt điện thoại "made in Việt Nam" chống nước, chống bụi

Theo ông Nguyễn Tử Quảng- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghệ Bkav, Bphone B86- điện thoại "made in Vietnam" có những tính năng dành riêng cho người bán hàng online.