Nguyễn Sinh Sắc

Lễ giỗ lần thứ 89 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Ngày 3-12, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ giỗ lần thứ 89 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trao tặng mộc bản khắc về cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc

Sáng ngày 18/12, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia 4 đã trao tặng cho tỉnh Nghệ An tấm mộc bản khắc về cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) và sách “Khoa bảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình qua tài liệu mộc bản triều Nguyễn”. Được biết, tấm mộc bản về cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc thuộc bộ sách “Quốc triều hương khoa lục”, kí hiệu H62/7, quyển số 5 mặt khắc số 6.