Nguyễn Phi Vân

Khi sách kinh tế Việt Nam “sốt” làng xuất bản

Tái bản lần 4 với bản thứ 20.000, “Quảy gánh băng đồng ra thế giới” của chuyên gia kinh tế quốc tế Nguyễn Phi Vân trở thành hiện tượng đột phá của dòng sách kinh tế Việt Nam.

“Quảy gánh băng đồng ra thế giới” – Góc nhìn thực tế của một chuyên gia

Quảy gánh băng đồng ra thế giới chính là bức tranh về nền kinh tế thế giới thông qua góc nhìn của tác giả Nguyễn Phi Vân, một chuyên gia về ngành Nhượng quyền và Bán lẻ khu vực châu Á và thế giới.