Ngoại trưởng Peter Cayetano

Nga khen Philippines chống khủng bố

Nga đánh giá cao nỗ lực của Philippines đang thực hiện để chống lại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Philippines Peter Cayetano vào sáng 7-8.