Ngoại tệ cất giấu

Nữ hành khách cất giấu số ngoại tệ "khủng" nhập cảnh Tân Sơn Nhất

Một nữ hành khách đã cất giấu số ngoại tệ vượt định mức khi làm thủ tục xuất cảnh, không khai báo hải quan, không xuất trình được giấy phép của Ngân hàng.